14-16/10 Intensiver seminar / Séminaire intensif (en yiddish, en hybride)

אינטענסיווער סעמינאַר פֿאַר אַוואַנסירטע סטודענטן מיט מיכאל קרוטיקאָוו

טעמע : די דערהרגעטע אוטאָפּיע פֿון דער סאָװעטישער ייִדישער קולטור

דער סעמינאַר װעט זײַן געװידמעט דער קולטורעלער טעטיקײַט פֿונעם ייִדישן אַנטיפֿאַשיסטישן קאָמיטעט. מיר װעלן לײענען און אַרומרעדן אָריגינעלע ייִדישע מאַטעריאַלן פֿונעם גרױסן אַרכיװ פֿונעם קאָמיטעט, װאָס איז קאָנפֿיסקירט געװאָרן דורך דער סאָװעטישער געהײם־פּאָליצײ װען מען האָט פֿאַרמאַכט דעם קאָמיטעט אין 1948. צװישן זײ זײַנען כּתבֿ־ידן פֿון אַבֿרהם סוצקעװערס לידער, ניט געדרוקטע דערצײלונגען פֿון דער נסתּר און אַדנערע ייִדישע שרײַבער, טראַנסקריפּטן פֿון די ייִדישע ראַדיאָ־אױדיציעס, באַריכטן װעגן דעם חורבן און אַנדערע אוניקאַלע מאַטעריאַלן, װאָס זײַנען עד־היום ניט געדרוקט געװאָרן. די דאָזיקע טעקסטן װעלן אונדז לאָזן בעסער פֿאַרשטײן די פּלענער פֿון דער סאָװעטישער ייִדישער אינטעליגענץ פֿאַר אױפֿבױען די ייִדישע קולטור נאָכן חורבן, און רעדאַקטאָרישע אױסבעסערונגען און באַמערקונגען פֿון יענער תּקופֿה װעלן אַנטפּלעקן די אינעװײניקע מעכאַניק פֿון דער סאָװעטישער צענזור

מיכאל קרוטיקאָװ איז פּראָפֿעסאָר פֿון סלאַװישע און ייִדישע לימודים אינעם אוניװערסיטעט פֿון מישיגען, פֿאַראײניקטע שטאַטן. ער איז דער מחבר פֿון דרײַ ביכער װעגן דער ייִדישער ליטעראַטור אױף ענגליש. שױן העכער װי צװאַנציק יאָר דרוקט ער יעדע װאָך זײַנע אַרטיקלען אינעם ייִדישן „פֿאָרװערטס“. אַן אױסקלײַב פֿון זײַנע ליטעראַטור־קריטישע עסײען איז אַרױס אין בוכפֿאָרם אין ישׂראל באַטיטלט „צװישן שורות׃ נאָטיצן װעגן ייִדישער קולטור“ אין 2019

שעהען

פֿרײַטיק דעם 14טן אָקטאָבער 2022
פֿון 14.30 ביז 18 אַז׳ פּאַריזער צײַט (מיט אַ האַלבער שעה הפֿסקה אין דער מיט)
19 אַז׳ : שבת־טיש אינעם לאָקאַל (מע קען זיך אײַנשרײַבן דאָ)

שבת דעם 15טן אָקטאָבער 2022
פֿון 9.30 ביז 13 אַז׳ פּאַריזער צײַט (מיט אַ האַלבער שעה הפֿסקה אין דער מיט)
פֿון 14.30 ביז 18 אַז׳ פּאַריזער צײַט (מיט אַ האַלבער שעה הפֿסקה אין דער מיט)

זונטיק דעם 16טן אָקטאָבער 2022
פֿון 9.30 ביז 13 אַז׳ פּאַריזער צײַט (מיט אַ האַלבער שעה הפֿסקה אין דער מיט)
פֿון 14.30 ביז 18 אַז׳ פּאַריזער צײַט (מיט אַ האַלבער שעה הפֿסקה אין דער מיט)

דער סעמינאַר קומט פֿאָר אויף ייִדיש, גלײַכצײַטיק אינעם לאָקאַל פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער און אויף זום.

אויב איר האָט פֿראַגעס : talmidim@yiddishweb.com

מע דאַרף זיך אומבאַדינגט אײַנשרײַבןפֿון פֿריִער.

שֹכר־לימוד : 185 אייראָס.

אינשרײַבונג

אין פֿאַל פֿון פֿינאַנציעלע שוועריקייטן קען מען בעטן אַ סטיפּענדיע :
 stipendyes@yiddishweb.com

ווען איר וועט האַלטן בײַם באַצאָלן, וועט אײַך « העלאָאַסאָ » פֿאָרלייגן אַ צוגאָב־צושטײַער פֿאַרן קיום פֿון דער דאָזיקער פּלאַטפֿאָרמע. דאָס איז אָפּציאָנעל : איר קענט בײַטן די סומע אָדער אַנולירן דעם צושטײַער מיטן קנעפּל « Modifier ». 

Séminaire intensif pour étudiants avancés avec Mikhail Krutikov

Thème : Les activités culturelles du Comité antifasciste juif à travers ses archives

 

Dans le cadre de la saison culturelle : La littérature yiddish en Union soviétique – 70e anniversaire du 12 août 1952

Confisquées par la police secrète soviétique de Staline en 1948, les archives du Comité antifasciste juif renferment des documents exceptionnels, dont un certains nombre sont encore inédits : manuscrits d’écrivains (tels Avrom Sutzkever ou Der Nister), transcriptions d’émissions de radio, rapports sur la guerre et l’anéantissement des Juifs, notes de membres du Comité, etc. Les participants auront la rare occasion de découvrir ces matériaux qui font mieux comprendre les projets de l’intelligentsia juive pour bâtir la culture yiddish d’après-guerre, ainsi que les mécanismes de la censure soviétique.

Mikhail Krutikov, professeur à l’université du Michigan, est spécialiste en études slave et littérature yiddish. Auteur de plusieurs livres et essais, il publie des articles dans le Forverts depuis plus vingt ans.

Horaires

Vendredi 14 octobre 2022
14h30-18h (avec une pause café de 30 min au milieu)
19h : Shabes-tish en présentiel (Inscription)

Samedi 15 octobre 2022
9h30-13h (avec une pause café de 30 min au milieu)
14h30-18h (avec une pause café de 30 min au milieu)

Dimanche 16 octobre 2022
9h30-13h (avec une pause café de 30 min au milieu)
14h30-18h (avec une pause café de 30 min au milieu)

Le séminaire se déroule en yiddish, en hybride (simultanément en présentiel et sur Zoom).

Tarif : 185 €.

Cliquez ici pour réserver (réservation obligatoire).

Les personnes rencontrant des difficultés financières peuvent demander l’attribution d’une bourse : stipendyes@yiddishweb.com

Attention : au moment du règlement, la plateforme Helloasso vous proposera d’ajouter une contribution à son fonctionnement. Celle-ci est optionnelle, et vous pouvez changer son montant ou bien l’annuler en appuyant sur le bouton « Modifier ».

Intensive seminar with Mikhail Krutikov (in Yiddish, via Zoom and face-to-face)

Friday October 14 – Sunday October 16

Theme: The cultural activities of the Jewish Anti-Fascist Committee through its archives

Seminar for advanced students.

Confiscated by Stalin’s Soviet secret police in 1948, the archives of the Jewish Anti-Fascist Committee contain exceptional documents, some of which are still unpublished: manuscripts of writers (such as Avrom Sutzkever or Der Nister), transcripts of radio broadcasts, reports on the war and the annihilation of the Jews, notes of Committee members, etc. Participants will have the rare opportunity to discover these materials, which provide a better understanding of the Jewish intelligentsia’s plans for building post-war Yiddish culture, as well as the mechanisms of Soviet censorship.

Mikhail Krutikov, professor at the University of Michigan, is a specialist in Slavic studies and Yiddish literature. He is the author of several books and essays and has been publishing articles in Forverts for over twenty years.

Friday October 14 
2:30 pm – 6:00 pm
7:00 pm : Shabes-tish face-to-face (Registration)

Saturday October 15 
9:30 am – 1:00 pm
2:30 pm – 6:00 pm

Sunday October 16
9:30 am – 1:00 pm
2:30 pm – 6:00 pm

The seminar will be conducted entirely in Yiddish.

Price : 185 €.

Register

When you are ready to pay, the website Helloasso will suggest that you contribute a “tip” in order to support its functioning. This “tip” is completely optional. You can change the amount or cancel it entirely by clicking “Modifier.”