לעקציעס 2024 / 2025

אָנהייבערס

מאָנטיק 4:30 – 6:00 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט 
אויפֿן אָרט
קלאַריס בראָסאַר
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
אַני כּהן
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

זונטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
קאַראָ וועגנער
דער קורס הייבט זיך אָן זונטיק דעם 15טן סעפּטעמבער 2024אַלע דאַטעס געפֿינען זיך דאָ

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 2

מאָנטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
קלאַריס בראָסאַר
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16טן סעפּטעמבער 2024

דינסטיק 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
מאַשאַ פֿאָגעל
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 17טן סעפּטעמבער 2024

דאָנערשטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
מאַלענאַ כינסקי
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 12 סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 3

מאָנטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד
אַ סך מלאָכות, ווייניק ברכות
די אַשכּנזישע געזעלשאַפֿט געזען דורך דער פּריזמע פֿון ייִדישע מלאָכות
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16 סעפּטעמבער 2024

דינסטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
עטל ניבאָרסקי
אַרבעט איבער פּשוטע ליטעראַרישע טעקסטן
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 17טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
אַהרן וואַלדמאַן און נאַטאַליע קריניצקאַ
אַרבעט איבער פּשוטע ליטעראַרישע טעקסטן
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 4

מאָנטיק 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
אַהרן וואַלדמאַן
קראַנקע פּערל פֿון אַלטער קאַציזנע
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד
מײַן טאַטנס בין־דין־שטוב פֿון יצחק באַשעוויס־זינגער
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
קאַראָלינאַ שימאַניאַק
פּראָזע־מיניאַטורן
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

ווײַטהאַלטערס

מאָנטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
שרון בר־כּוכבֿא
פֿעליעטאָנען אין דער ייִדישער פּרעסע
מיר וועלן לייענען פֿאַרשיידענע פֿעליעטאָנען, אַנאַליזירן וואָס איז כאַראַקטעריסטיש פֿאַר אָט דעם זשאַנער און באַטראַכטן די אָפּקלאַנגען בײַ די לייענערס.
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16טן סעפּטעמבער 2024

דינסטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
אַרנאָ ביקאַר
ראָמאַנען אין דער ייִדישער ליטעראַטור
אין דעם קורס וועט מען פֿאָרשטעלן אַן איבערבליק אויף דעם ראָמאַנישן זשאַנער אויף ייִדיש, אינעם 20סטן י"ה.
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 17טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
נאַטאַליע קריניצקאַ
שלום־עליכמס שפּראַך
מיר וועלן לייענען פֿאַרשיידענע טעקסטן פֿון שלום־עליכם, אַנאַליזירן זײַן אידיאָמאַטיק און באַטראַכטן די השפּעה וואָס ער האָט געהאַט אויף דער ייִדישער ליטעראַטור
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

דאָנערשטיק 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
רובי מאָנעט
זלמן שניאור : פּאָעזיע און פּראָזע
מיר וועלן לייענען פֿאַרשיידענע פּראָזע־ און פּאָעזיע־ווערק פֿון זלמן שניאור (1886 – 1959), באַטראַכטן זײַנע ספּעציפֿישע טעמעס און די באַזונדערקייטן פֿון זײַן סטיל.
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 12טן סעפּטעמבער 2024

דאָנערשטיק 5:00 – 6.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
מישעל טאַובער
תּנכישע פֿרויען־געשטאַלטן אין דער ייִדישער ליטעראַטור
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 12טן סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

 

איבערזעצונג־וואַרשטאַט

דינסטיק 4:00 – 5.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
אַרנאָ ביקאַר
אליעזר שטיינבאַרגס מעשׂיות און משלים
דער דאָזיקער וואַרשטאַט, וואָס איז געגרינדט געוואָרן דורך בתיה בוים, וועט זיך הײַיאָר אָפּגעבן מיט אליזער שטיינבאַרגס משלים. די אָנטייל־נעמער וועלן אַנטדעקן זײַן ווערק און זיך פֿאַרטיפֿן אין זײַן ספּעציפֿישן סטיל.
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 17טן סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

 

* די היברידע לעקציעס קומען פֿאָר גלײַכצײַטיק אויפֿן אָרט און אויף זום. פֿאַר די אָנטייל־נעמער אויף זום קען דער קלאַנג אין דעם דאָזיקן פֿאָרמאַט זײַן ניט אין גאַנצן קלאָר.

ייִדיש אויף דער צונג

דאָנערשטיק 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
2 לעקציעס אַ טרימעסטער. אײַנשרײַבונג אויף יעדער לעקציע אויף דער וועבזײַט
programme.yiddish.paris
שמועס־לעקציע אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל און פֿאַרשיידענע לערער.

דאָנערשטיק 7:30 – 9.00 אַז׳  / זונטיק 8:00 – 9.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
1 לעקציע אַ טרימעסטער. אײַנשרײַבונג אויף יעדער לעקציע אויף דער וועבזײַט
programme.yiddish.paris

 

די לעקציעס הייבן זיך אָן דאָנערשטיק דעם 12טן סעפּטעמבער 2024

אויב איר שרײַבט זיך אײַן פֿאַרן 31סטן יולי 2024, וועט איר קריגן אַ הנחה פֿון 5 פּראָצענט ! ניצט דעם קאָד SHOYN בײַם אײַנשרײַבן זיך.

שׂכר־לימוד

30 לעקציעס פֿון אָנהייבער ביז אַוואַנסירטע : 390 אייראָס

כּדי זיך אײַנצושרײַבן אויף די לעקציעס דאַרף מען זײַן אַ מיטגליד פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער אויפֿן יאָר 2025/2024.

ווען איר וועט האַלטן בײַם באַצאָלן, וועט אײַך « העלאָאַסאָ » פֿאָרלייגן אַ צוגאָב־צושטײַער פֿאַרן קיום פֿון דער דאָזיקער פּלאַטפֿאָרמע. דאָס איז אָפּציאָנעל : איר קענט בײַטן די סומע אָדער אַנולירן דעם צושטײַער מיטן קנעפּל « Modifier ». 

אויב איר קענט ניט באַצאָלן דעם גאַנצן שׂכר־לימוד צוליב פֿינאַנציעלע פּראָבלעמען, קענט איר בעטן אַ סטיפּענדיע :
stipendyes@yiddishweb.com

דאָ קענט איר אַראָפּלאָדן די דאַטעס פֿון די לעקציעס.

די לעקציעס אויפֿן אָרט קומען פֿאָר אין :

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
29, rue du Château-d’Eau
75010 Paris
Tél : + 33 (0)1 47 00 14 00


 

טוט אַ קוק אויף אונדזערע פֿריִערדיקע פּראָגראַמען.

לעקציעס אינעם לאָקאַל

2021 – 2022

אָנהייבערס

מאָנטיק 14 אַז' – 16 אַז'
גיטעלע‭ ‬מילכבערג

דינסטיק‬19‭ ‬ אַז' – 21 אַז'‭
מאַלענאַ כינסקי

אײַנשרײַבונג

ניוואָ ‭ ‬2

דינסטיק‭ ‬14‭ ‬אַז' – 16 אַז'‭
נאַדיאַ‭ ‬דעהאַן־ראָטשילד

מאָנטיק‭ ‬19‭ ‬אַז' –‬‭ ‬21‭ ‬אַז'
שרון‭ ‬בר־כּוכבֿא

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 3

דינסטיק‬14‭ ‬ אַז' –‬ 16 אַז'
שרון‭ ‬בר־כּוכבֿא
אַרבעט‭ ‬איבער‭ ‬פּשוטע‭ ‬ליטעראַרישע‭ ‬טעקסטן

דינסטיק‭ ‬19‭ ‬אַז' –‬‭ ‬21‭ ‬אַז‭'
אַהרן‭ ‬וואַלדמאַן און וואַליע פֿעדטשענקאָ
אַרבעט‭ ‬איבער‭ ‬פּשוטע‭ ‬ליטעראַרישע‭ ‬טעקסטן

אײַנשרײַבונג

ניוואָ ‭ ‬4

מאָנטיק‭ ‬14‭ ‬אַז' –‬‭ ‬16‭ ‬אַז‭'‬
אַהרן‭ ‬וואַלדמאַן
ייִדישע דערציילונגען
אַן אויסקלײַב דערציילונגען פֿון פֿאַרשיידענע מחברים (אַבֿרהם רייזען, יוסף אָפּאַטאָשו, משה נאַדיר…) וועט דערמעגלעכן דער גרופּע אַרומצורעדן שפּראַכפֿראַגעס.

מיטוואָך‭ ‬19‭ ‬אַז' – 21 אַז'
שרון‭ ‬בר־כּוכבֿא
פּאַריזער ייִדישע שרײַבער

אײַנשרײַבונג

ווײַטהאַלטערס

מאָנטיק‭ ‬19‭ ‬אַז' –‬‭ ‬21‭ ‬אַז'
אַרנאָ ביקאַר
ייִדישע פּאָעזיע : ריכטונגען, יסודותדיקע ווערק, ביאָגראַפֿיעס פֿון פּאָעטן און פּאָעטינס
דער ציל פֿון דער לעקציע איז צו געבן אַן איבערבליק איבער דער אַנטוויקלונג פֿון דער מאָדערנער ייִדישער פּאָעזיע זינט דעם 19טן י״ה. מע וועט דער עיקר לייענען און אַנאַליזירן אויסגעקליבענע ווערק.

דאָנערשטיק ‬14 אַז' – 16 אַז'
רובי‭ ‬מאָנעט
פּראָזעשריפֿטן פֿון איציק מאַנגער
אַלע קענען איציק מאַנגער ווי אַ פּאָעט. מיר וועלן אָבער אַנטדעקן אַז זײַן פּראָזע – אַ ראָמאַן, דערציילונגען, אויטאָביאָגראַפֿישע טעקסטן און עסייען – זענען פּונקט אַזוי פֿאַרכאַפּנדיק !

דאָנערשטיק ‭ ‬17 ‬אַז' –‬ ‬19 ‬אַז'
טל‭ ‬חבֿר־כיבאָווסקי‭ ‬און‭ ‬יצחק‭ ‬ניבאָרסקי
דאָס איבערנאַטירלעכע אין תּנ״ך
שוין מער ווי 25 יאָר האַלט די מעדעם־ביבליאָטעק אַ תּנ״ך־לעקציע אַרום דער קלאַסישער איבערזעצונג פֿון יהואש. הײַיאָר וועלן מיר באַטראַכטן די צאָלרײַכע איבערנאַטירלעכע פּאַסירונגען וואָס ווערן דערמאָנט אין תּנ״ך און זיך באַגעגענען מיט זייערע שפּעטערדיקע גילגולים אין מדרש, אין רבנישע פּירושים, און דער עיקר – אין דער נײַער ייִדישער ליטעראַטור. אויף וואָסערע אופֿנים שילדערט דער תּנ״ך דאָס וואָס איז שלא־כּדרך־הטבֿע („ניט לויטן נאַטירלעכן גאַנג“) ? ווי האָבן די קומענדיקע דורות אויסגעטײַטשט און אויסגעניצט אַזעלכע פֿאַנטאַסטישע עלעמענטן אין זייערע ליטעראַרישע שאַפֿונגען ?

אײַנשרײַבונג

איבערזעצונג־וואַרשטאַט

דינסטיק ‬14 אַז' – 16 אַז'
20 ‬באַגעגענישן‭ ‬אַ‭ ‬יאָר
בתיה‭ ‬בוים

אײַנשרײַבונג

ייִדיש‭ ‬אויף‭ ‬דער‭ ‬צונג

דאָנערשטיק ‬14 אַז' – 16 אַז'
3 ‬באַגעגענישן‭ ‬אַ‭ ‬טרימעסטער
שמועס־לעקציע‭ ‬אָנגעפֿירט‭ ‬דורך‭ ‬רעזשין נעבעל‭ ‬און‭ ‬פֿאַרשיידענע‭ ‬לערער‭.‬
אײַנשרײַבונג פֿאַר יעדער לעקציע אויף דער וועבזײַט :
programme.yiddish.paris

ייִדיש אויף דער צונג וועט אויך פֿאָרקומען אויף אינטערנעץ (אויף זום), מאָנטיק 19 – 21 אַז׳.
3 באַגעגענישן אַ טרימעסטער.
שמועס־לעקציע‭ ‬אָנגעפֿירט‭ ‬דורך‭ ‬רעזשין נעבעל‭ ‬און‭ ‬פֿאַרשיידענע‭ ‬לערער‭.‬
אײַנשרײַבונג פֿאַר יעדער לעקציע אויף דער וועבזײַט :
programme.yiddish.paris


 

אויב עס וועט זײַן אוממעגלעך צוליב דער איצטיקער עפּידעמיע ווײַטער אָנצוגיין מיט די לעקציעס אינעם לאָקאַל, וועט מען זיי גרינג קענען אַריבערטראָגן אויפֿן אינטערנעץ־פֿאָרמאַט (די פּלאַטפֿאָרמע זום).

די לעקציעס הייבן זיך אָן דעם 20סטן סעפּטעמבער 2021.

אויב איר שרײַבט זיך אײַן פֿאַרן 31סטן יולי 2021, וועט איר קריגן אַ הנחה פֿון 5 פּראָצענט ! ניצט דעם קאָד FARN31STN בײַם אײַנשרײַבן זיך אויף העלאָאַסאָ.

 

שֹכר־לימוד
ייִדיש־קורסן אויף אַלע מדרגות (30 לעקציעס) : קורס : 390 אייראָס.
איבערזעצונג־וואַרשטאַט (20 באַגעגענישן) : 260 אייראָס.

כּדי זיך אײַנצושרײַבן אויף די לעקציעס דאַרף מען זײַן אַ מיטגליד פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער.

פֿאַר יעדער אײַנשרײַבונג אויף אַ קורס פֿון 390 אייראָס וועט איר קריגן אַ הנחה פֿון 180 אייראָס אויף אַן אַנדער קורס פֿון 390 אייראָס ! אויב איר ווילט קריגן די הנחה, שרײַבט אונדז אויפֿן אַדרעס talmidim@yiddishweb.com, און מיר וועלן אייך שיקן דעם קאָד זיך אײַנצושרײַבן צום ביליקערן פּרײַז אויף די ווײַטערדיקע לעקציעס.

אין פֿאַל פֿון פֿינאַנציעלע שוועריקייטן קען מען בעטן אַ סטיפּענדיע :
 stipendyes@yiddishweb.com

אײַנשרײַבן זיך

אַראָפּלאָדן די דאַטעס פֿון די לעקציעס.

 

די רשימה יערלעכע אינטערנעץ־לעקציעס געפֿינט זיך דאָ.

 

יערלעכע אינטערנעץ־לעקציעס 2021/2022

די לעקציעס הייבן זיך אָן דעם 20סטן סעפּטעמבער 2021.

30 לעקציעס צו 1.30 שעה (סעפּטעמבער 2021 ביז יוני 2022), אויף זום.

אויב איר שרײַבט זיך אײַן פֿאַרן 31סטן יולי 2021, וועט איר קריגן אַ הנחה פֿון 5 פּראָצענט ! ניצט דעם קאָד FARN31STN בײַם אײַנשרײַבן זיך.

כּדי זיך אײַנצושרײַבן אויף די לעקציעס דאַרף מען זײַן אַ מיטגליד פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער.

אַראָפּלאָדן די דאַטעס פֿון די לעקציעס.

אָנהייבערס

דינסטיק 19 אַז' – 20.30 אַז'
קאַראָלינאַ שימאַניאַק

אײַנשרײַבונג

ניוואָ ‭ ‬2

מיטוואָך 19 אַז' – 20.30 אַז'
קאַראָלינאַ שימאַניאַק

פֿול !

ניוואָ ‭ ‬2

מאָנטיק 19 אַז' – 20.30 אַז'
נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד

דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 11טן אָקטאָבער 2021

אײַנשרײַבונג

ווײַטהאַלטערס

דינסטיק 19 אַז' – 20.30 אַז'
נאַטאַליע קריניצקאַ
בריוו אין ליטעראַטור, ליטעראַטור אין בריוו‭ ‬

דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 21סטן סעפּטעמבער 2021

וואָס זענען די כאַראַקטעריסטישע שטריכן און די ראָלע פֿון דער עפּיסטאָלאַרישער פֿאָרעם אין דער ייִדישער ליטעראַטור און וואָס זענען די שײַכותן צווישן בריוו אין ליטעראַטור און אינעם אמתן לעבן ? כּדי צו פּרוּוון ענטפֿערן אויף די דאָזיקע פֿראַגעס וועלן מיר לייענען ליטעראַרישע ווערק – פּראָזע און פּאָעזיע – וואָס זענען אָנגעשריבן (אין גאַנצן אָדער צום טייל) אין בריוופֿאָרעם, און זיי פֿאַרגלײַכן מיט בריוון־שטעלערס, מיט דער קאָרעספּאָנדענץ צווישן ייִדישע שרײַבער און מיט אַנדערע בריוו אויף ייִדיש פֿון פֿאַרשיידענע תּקופֿות.

אײַנשרײַבונג

 

מיטוואָך 19 אַז' – 20.30 אַז'
טל חבֿר־כיבאָווסקי
די שוואַרצבאַרד־אַפֿערע : געשיכטע און ליטעראַטור

דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 27סטן אָקטאָבער.

דאַטעס : דעם 27סטן אָקטאָבער, דעם 3טן, 10טן, 17טן, 24סטן נאָוועמבער, דעם 1טן, 8טן, 15טן, 22סטן דעצעמבער, דעם 5טן, 12טן, 19טן, 26סטן יאַנואַר, דעם 2טן, 9טן, 16טן, 23סטן פֿעברואַר, דעם 2טן, 9טן, 23סטן, 30סטן מאַרץ, דעם 6טן, 13טן, 20סטן, 27סטן אַפּריל, דעם 4טן, 11טן, 18טן, 25סטן מײַ, דעם 1טן יוני.

דעם 25סטן מײַ 1926, אינעם לאַטײַנישן קוואַרטאַל אין פּאַריז, האָט דער ייִדישער זייגער־מאַכער, פּאָעט און אַנאַרכיסט שלום שוואַרצבאַרד דערשאָסן סימאָן פּעטליוראַ, דעם אָנפֿירער פֿון דער אוקראַיִנישער אַרמיי פֿון 1917 ביז 1920, די יאָרן אין וועלכע עס זענען פֿאָרגעקומען די בלוטיקסטע פּאָגראָמען אויף ייִדן פֿאַרן חורבן. אויף דער דאָזיקער היסטאָריש־ליטעראַרישער לעקציע וועלן מיר לייענען דאָקומענטן, צײַטונג־אַרטיקלען און ליטעראַרישע טעקסטן אויף ייִדיש אין שײַכות צו שוואַרצבאַרדס אַטענטאַט, צו די היסטאָרישע געשעענישן וואָס האָבן געפֿירט צו דעם אַטענטאַט און צו זײַן מישפּט אין 1927. בײַם לייענען טעקסטן פֿון שלום שוואַרצבאַרד, אליה טשעריקאָווער, דוד בערגעלסאָן, אַלטער קאַציזנע און אַנדערע, וועלן מיר שטעלן די פֿראַגע : אויף וויפֿל איז די ליטעראַטור אַן עכאָ פֿון היסטאָרישע געשעענישן און אויף וויפֿל איז די געשיכטע אַליין אַן אָפּקלאַנג פֿון דער ליטעראַרישער פֿאָרשטעלונג ?

אײַנשרײַבונג

 

די רשימה לעקציעס אויפֿן אָרט געפֿינט זיך דאָ.