• בתיה בוים
 • אַרנאָ ביקאַר
 • קלאַריס בראָסאַר
 • שרון בר־כּוכבֿא
 • מאָריס גלאַזמאַן
 • נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד
 • אַהרן וואַלדמאַן
 • קאַראָ וועגנער
 • טל חבֿר־כיבאָווסקי
 • רייזע טורנער
 • מאַלענאַ כינסקי
 • רובי מאָנעט
 • גיטעלע מילכבערג
 • יצחק ניבאָרסקי
 • רעזשין נעבעל
 • זשאַן ספּעקטאָר
 • וואַליע פֿעדטשענקאָ
 • נאַטאַליע קריניצקאַ
 • קאַראָלינאַ שימאַניאַק