לעקציעס 2024 / 2025

אָנהייבערס

מאָנטיק 4:30 – 6:00 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט 
אויפֿן אָרט
קלאַריס בראָסאַר
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
אַני כּהן
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

זונטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
קאַראָ וועגנער
דער קורס הייבט זיך אָן זונטיק דעם 15טן סעפּטעמבער 2024אַלע דאַטעס געפֿינען זיך דאָ

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 2

מאָנטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
קלאַריס בראָסאַר
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16טן סעפּטעמבער 2024

דינסטיק 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
מאַשאַ פֿאָגעל
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 17טן סעפּטעמבער 2024

דאָנערשטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
מאַלענאַ כינסקי
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 12 סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 3

מאָנטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד
אַ סך מלאָכות, ווייניק ברכות
די אַשכּנזישע געזעלשאַפֿט געזען דורך דער פּריזמע פֿון ייִדישע מלאָכות
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16 סעפּטעמבער 2024

דינסטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
עטל ניבאָרסקי
אַרבעט איבער פּשוטע ליטעראַרישע טעקסטן
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 17טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
אַהרן וואַלדמאַן און נאַטאַליע קריניצקאַ
אַרבעט איבער פּשוטע ליטעראַרישע טעקסטן
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 4

מאָנטיק 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
אַהרן וואַלדמאַן
קראַנקע פּערל פֿון אַלטער קאַציזנע
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד
מײַן טאַטנס בין־דין־שטוב פֿון יצחק באַשעוויס־זינגער
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
קאַראָלינאַ שימאַניאַק
פּראָזע־מיניאַטורן
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

ווײַטהאַלטערס

מאָנטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
שרון בר־כּוכבֿא
פֿעליעטאָנען אין דער ייִדישער פּרעסע
מיר וועלן לייענען פֿאַרשיידענע פֿעליעטאָנען, אַנאַליזירן וואָס איז כאַראַקטעריסטיש פֿאַר אָט דעם זשאַנער און באַטראַכטן די אָפּקלאַנגען בײַ די לייענערס.
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 16טן סעפּטעמבער 2024

דינסטיק 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
אַרנאָ ביקאַר
ראָמאַנען אין דער ייִדישער ליטעראַטור
אין דעם קורס וועט מען פֿאָרשטעלן אַן איבערבליק אויף דעם ראָמאַנישן זשאַנער אויף ייִדיש, אינעם 20סטן י"ה.
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 17טן סעפּטעמבער 2024

מיטוואָך 7:00 – 8.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
נאַטאַליע קריניצקאַ
שלום־עליכמס שפּראַך
מיר וועלן לייענען פֿאַרשיידענע טעקסטן פֿון שלום־עליכם, אַנאַליזירן זײַן אידיאָמאַטיק און באַטראַכטן די השפּעה וואָס ער האָט געהאַט אויף דער ייִדישער ליטעראַטור
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 18טן סעפּטעמבער 2024

דאָנערשטיק 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
רובי מאָנעט
זלמן שניאור : פּאָעזיע און פּראָזע
מיר וועלן לייענען פֿאַרשיידענע פּראָזע־ און פּאָעזיע־ווערק פֿון זלמן שניאור (1886 – 1959), באַטראַכטן זײַנע ספּעציפֿישע טעמעס און די באַזונדערקייטן פֿון זײַן סטיל.
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 12טן סעפּטעמבער 2024

דאָנערשטיק 5:00 – 6.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
מישעל טאַובער
תּנכישע פֿרויען־געשטאַלטן אין דער ייִדישער ליטעראַטור
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 12טן סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

 

איבערזעצונג־וואַרשטאַט

דינסטיק 4:00 – 5.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
אַרנאָ ביקאַר
אליעזר שטיינבאַרגס מעשׂיות און משלים
דער דאָזיקער וואַרשטאַט, וואָס איז געגרינדט געוואָרן דורך בתיה בוים, וועט זיך הײַיאָר אָפּגעבן מיט אליזער שטיינבאַרגס משלים. די אָנטייל־נעמער וועלן אַנטדעקן זײַן ווערק און זיך פֿאַרטיפֿן אין זײַן ספּעציפֿישן סטיל.
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 17טן סעפּטעמבער 2024

אײַנשרײַבונג

 

* די היברידע לעקציעס קומען פֿאָר גלײַכצײַטיק אויפֿן אָרט און אויף זום. פֿאַר די אָנטייל־נעמער אויף זום קען דער קלאַנג אין דעם דאָזיקן פֿאָרמאַט זײַן ניט אין גאַנצן קלאָר.

ייִדיש אויף דער צונג

דאָנערשטיק 2:00 – 3.30 אַז׳ נאָך מיטאָג פּאַריזער צײַט
אויפֿן אָרט
2 לעקציעס אַ טרימעסטער. אײַנשרײַבונג אויף יעדער לעקציע אויף דער וועבזײַט
programme.yiddish.paris
שמועס־לעקציע אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל און פֿאַרשיידענע לערער.

דאָנערשטיק 7:30 – 9.00 אַז׳  / זונטיק 8:00 – 9.30 אַז׳ אין אָוונט פּאַריזער צײַט
אויף זום
1 לעקציע אַ טרימעסטער. אײַנשרײַבונג אויף יעדער לעקציע אויף דער וועבזײַט
programme.yiddish.paris

 

די לעקציעס הייבן זיך אָן דאָנערשטיק דעם 12טן סעפּטעמבער 2024

אויב איר שרײַבט זיך אײַן פֿאַרן 31סטן יולי 2024, וועט איר קריגן אַ הנחה פֿון 5 פּראָצענט ! ניצט דעם קאָד SHOYN בײַם אײַנשרײַבן זיך.

שׂכר־לימוד

30 לעקציעס פֿון אָנהייבער ביז אַוואַנסירטע : 390 אייראָס

כּדי זיך אײַנצושרײַבן אויף די לעקציעס דאַרף מען זײַן אַ מיטגליד פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער אויפֿן יאָר 2025/2024.

ווען איר וועט האַלטן בײַם באַצאָלן, וועט אײַך « העלאָאַסאָ » פֿאָרלייגן אַ צוגאָב־צושטײַער פֿאַרן קיום פֿון דער דאָזיקער פּלאַטפֿאָרמע. דאָס איז אָפּציאָנעל : איר קענט בײַטן די סומע אָדער אַנולירן דעם צושטײַער מיטן קנעפּל « Modifier ». 

אויב איר קענט ניט באַצאָלן דעם גאַנצן שׂכר־לימוד צוליב פֿינאַנציעלע פּראָבלעמען, קענט איר בעטן אַ סטיפּענדיע :
stipendyes@yiddishweb.com

דאָ קענט איר אַראָפּלאָדן די דאַטעס פֿון די לעקציעס.

די לעקציעס אויפֿן אָרט קומען פֿאָר אין :

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
29, rue du Château-d’Eau
75010 Paris
Tél : + 33 (0)1 47 00 14 00


 

טוט אַ קוק אויף אונדזערע פֿריִערדיקע פּראָגראַמען.