לעקציעס 2024-2023

אָנהייבערס

מאָנטיק 19 – 20.30 אַז' 
אויפֿן אָרט
קאַראָ וועגנער
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 18טן סעפּטעמבער 2023

דינסטיק 14 – 15.30 אַז' 
אויפֿן אָרט
קלאַריס בראָסאַר
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 19טן סעפּטעמבער 2023

דאָנערשטיק 19 – 20.30 אַז' 
אויף זום
מאַלענאַ כינסקי
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 21סטן סעפּטעמבער 2023

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 2

מאָנטיק 14 – 15.30 אַז' 
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 18טן סעפּטעמבער 2023

דינסטיק 19 – 20.30 אַז' 
אויף זום
קאַראָ וועגנער
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 19טן סעפּטעמבער 2023

דאָנערשטיק 19 – 20.30 אַז' 
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
וואַלענטינאַ פֿעדטשענקאָ
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 21סטן סעפּטעמבער 2023

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 3

מיטוואָך 14 – 15.30 אַז' 
אויפֿן אָרט
אַהרן וואַלדמאַן און קאַראָ וועגנער
אַרבעט איבער פּשוטע ליטעראַרישע טעקסטן
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 20סטן סעפּטעמבער 2023

מיטוואָך 19 – 20.30 אַז' 
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד
דער לעבנס־ציקל אין דער אַשכּנזישער וועלט
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 20סטן סעפּטעמבער 2023

מיטוואָך 19 – 20.30 אַז' 
אויף זום
קאַראָלינאַ שימאַניאַק
אַרבעט איבער פּשוטע ליטעראַרישע טעקסטן
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 20סטן סעפּטעמבער 2023

אײַנשרײַבונג

ניוואָ 4

מאָנטיק 14 – 15.30 אַז' 
אויפֿן אָרט
אַהרן וואַלדמאַן
דער ראָמאַן זעלמעניאַנער פֿון משה קולבאַק
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 18טן סעפּטעמבער 2023

מאָנטיק 19 – 20.30 אַז' 
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
שרון בר־כּוכבֿא
ייִדישער הומאָר
דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 18טן סעפּטעמבער 2023

אײַנשרײַבונג

ווײַטהאַלטערס

מאָנטיק 19 – 20.30 אַז' 
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
אַרנאָ ביקאַר
ראָמאַנען אין דער ייִדישער ליטעראַטור
אין דעם קורס וועט מען פֿאָרשטעלן אַן איבערבליק אויף דעם ראָמאַנישן זשאַנער אויף ייִדיש, אינעם 19טן און 20סטן י"ה.

דער קורס הייבט זיך אָן מאָנטיק דעם 18טן סעפּטעמבער 2023

דינסטיק 19 – 20.30 אַז' 
אויף זום
נאַטאַליע קריניצקאַ
ליטעראַטור און אידיאָמאַטיק
מיר וועלן אַנטדעקן דעם באַניץ פֿון ייִדישע אידיאָמאַטישע אויסדרוקן דורך ליטעראַרישע טעקסטן.
דער קורס הייבט זיך אָן דינסטיק דעם 19טן סעפּטעמבער 2023

מיטוואָך 19 – 20.30 אַז' 
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
שרון בר־כּוכבֿא
דער מענטש און די ערד : עקאָלאָגיע אין ייִדישע טעקסטן
דער קורס הייבט זיך אָן מיטוואָך דעם 20סטן סעפּטעמבער 2023

דאָנערשטיק 14 – 15.30 אַז' 
אויפֿן אָרט
רובי מאָנעט
(אויטאָ)ביאָגראַפֿיעס
ווי האָבן ייִדישע שרײַבער געשריבן וועגן זיך און וועגן אַנדערע ? מיר וועלן לייענען פֿראַגמענטן פֿון זכרונות, ביאָגראַפֿיעס און אויטאָביאָגראַפֿישע ראָמאַנען פֿון מענדעלע מוכר־ספֿרים ביז אַבֿרהם סוצקעווער.
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 21סטן סעפּטעמבער 2023

דאָנערשטיק 17 – 18.30 אַז' 
היבריד (אויפֿן אָרט און אויף זום)*
נאַטאַליע קריניצקאַ
תּנכישע פֿרויען־געשטאַלטן אין דער ייִדישער ליטעראַטור
דער קורס הייבט זיך אָן דאָנערשטיק דעם 21סטן סעפּטעמבער 2023

אײַנשרײַבונג

* די היברידע לעקציעס קומען פֿאָר גלײַכצײַטיק אויפֿן אָרט און אויף זום. פֿאַר די אָנטייל־נעמער אויף זום קען דער קלאַנג אין דעם דאָזיקן פֿאָרמאַט זײַן ניט אין גאַנצן קלאָר.

ייִדיש אויף דער צונג

דאָנערשטיק 14 – 16.00 אַז' 
אויפֿן אָרט
3 לעקציעס אַ טרימעסטער. אײַנשרײַבונג אויף יעדער לעקציע אויף דער וועבזײַט
programme.yiddish.paris
שמועס־לעקציע אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל און פֿאַרשיידענע לערער.

דאָנערשטיק 19.30 – 21.30 אַז'  / זונטיק 20 – 22 אַז'
אויף זום
1 לעקציע אַ טרימעסטער. אײַנשרײַבונג אויף יעדער לעקציע אויף דער וועבזײַט
programme.yiddish.paris
שמועס־לעקציע אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל און פֿאַרשיידענע לערער.

 

די לעקציעס הייבן זיך אָן מאָנטיק דעם 18טן סעפּטעמבער 2023

אויב איר שרײַבט זיך אײַן פֿאַרן 31סטן יולי 2023, וועט איר קריגן אַ הנחה פֿון 5 פּראָצענט ! ניצט דעם קאָד FARN31STN בײַם אײַנשרײַבן זיך.

שׂכר־לימוד

30 לעקציעס פֿון אָנהייבער ביז אַוואַנסירטע : 390 אייראָס

כּדי זיך אײַנצושרײַבן אויף די לעקציעס דאַרף מען זײַן אַ מיטגליד פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער אויפֿן יאָר 2024/2023.

ווען איר וועט האַלטן בײַם באַצאָלן, וועט אײַך « העלאָאַסאָ » פֿאָרלייגן אַ צוגאָב־צושטײַער פֿאַרן קיום פֿון דער דאָזיקער פּלאַטפֿאָרמע. דאָס איז אָפּציאָנעל : איר קענט בײַטן די סומע אָדער אַנולירן דעם צושטײַער מיטן קנעפּל « Modifier ». 

אויב איר קענט ניט באַצאָלן דעם גאַנצן שׂכר־לימוד צוליב פֿינאַנציעלע פּראָבלעמען, קענט איר בעטן אַ סטיפּענדיע :
stipendyes@yiddishweb.com

דאָ קענט איר אַראָפּלאָדן די דאַטעס פֿון די לעקציעס.

די לעקציעס אויפֿן אָרט קומען פֿאָר אין :

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
29, rue du Château-d’Eau
75010 Paris
Tél : + 33 (0)1 47 00 14 00


 

טוט אַ קוק אויף אונדזערע פֿריִערדיקע פּראָגראַמען.