פֿאַרן ברייטן עולם

רעפֿעראַטן

FU-Berlin, Hörsaal A
Ihnestraße 21
14195 Berlin

  דעם 13טן אויגוסט, 15.45 ביז 16.45 אַז' | געשיכטע פֿון דער ייִדישער שפּראַך | לעקטאָר : לייזער בורקאָ | אין ענגליש | פּרטים און בילעטן
דעם 15טן אויגוסט, 16.00 ביז 17.00 אַז' | חסידיש ייִדיש – די שפּראַך פֿון דער צוקונפֿט | לעקטאָר : לייזער בורקאָ. אין ייִדיש | פּרטים און בילעטן
דעם 21סטן אויגוסט, 15.30 ביז 16.30 אַז' | דער באַגריף „קולטור“ בײַ מאָדערנע ייִדישע קינסטלער און ליטעראַטן | לעקטאָרין : דאַריאַ וואַכרושאָוואַ אין ייִדיש | פּרטים און בילעטן
דעם 22סטן אויגוסט, 16.00 ביז 17.00 אַז' | רעליגיעזע מאָטיוון אין דער ייִדישער פֿאָלקסטימלעכער קולטור | לעקטאָר : טאָמאַס קלײַנער | אין דײַטש | פּרטים און בילעטן
דעם 26סטן אויגוסט, 15.45 ביז 16.45 אַז' | קבלה־ייִדיש. אַן אַרײַנפֿיר צו אַהרן צייטלינס פּאָעזיע | לעקטאָר : נתן וואָלסקי אין ענגליש | פּרטים און בילעטן:
דעם 29סטן אויגוסט, 16.00 ביז 17.00 אַז' |טשיקאַוועסן פֿון דער ייִדישער פּרעסע | לעקטאָרין : רייזע טורנער. אין ייִדיש | פּרטים און בילעטן

קאָנצערט

Buchbund
Sanderstraße 8
12047 Berlin

« דאָס בלאָנדזשען אין מידבר », מיט שרון בר־כּוכבֿא, סעסיל נעזער חבֿר און רייזע טורנער

דעם 18טן, 24סטן און 25סטן אויגוסט, 19.00 ביז 20.15 אַז'
ספּעקטאַקל מיט פֿילם און מוזיק לויט אַ דערציילונג פֿון יצחק־לייבוש פּרץ. רעזשי, נאַראַציע און פֿילם : שרון בר־כּוכבֿא. לידער־קאָמפּאָזיציעס און געזאַנג : רייזע טורנער. האַרף און אינסטרומענטאַלע קאָמפּאָזיציעס : סעסיל נעזער חבֿר. | פּרטים און בילעטן